събота, 12 декември 2015 г.


(Не)Живот в (Не)Държавата.
13.12.2015 г.

Има ли (не)живот в (не)държавата?!
(Не) има (Не)отговор.
Живея в (не)държавата.
Ям (не)храната.
Пия (не)водата.
(Не) обичам (не) себе си.
Не ми харесва, не искам, не мога.
Но, мога и искам.
Трябва да направя това.
Което мога и искам.
Трябва да (не) започва всяко изречение така.
Искам въздух, вода, слънце.
Искам свобода, любов, радост.
Искам приятели, работа, почивка.
Искам спокойствие, дом, вечеря.
Имам дете, мъж, семейство.
Имам майка, сестра, приятели.
Имам достойнство, мозък, сърце.
Имам свобода да избирам да:
Имам вяра.
Имам надежда.
Знам, че мога.
Сега.
Утре.
Вдругиден.
Да кажа.
Няма страх.
Няма обида.
Няма измама.
Няма лъжа.
Няма мъка.
Няма страдание.
Аз имам надежда – имам живот.
Ще бъда.